Program skupine

40 letnica FS Mengeš

40 letnica fs menge 

Primorski plesi

Primorski plesi so večinoma meščanskega izvora in so tak značaj deloma ohranili. Stilno se v mnogočem razlikujejo od drugih slovenskih plesov, označujeta jih lahkotnost in eleganca. Največ so plesali na "šagrah" - veselicah ob vaških žegnanjih, kjer so se srečevali prebivalci iz več vasi, kar predstavlja tudi naš splet. Primorski plesi so večinoma meščanskega izvora in so tak značaj deloma ohranili. Stilno se v mnogočem razlikujejo od drugih slovenskih plesov, označujeta jih lahkotnost in eleganca. Največ so plesali na "šagrah" - veselicah ob vaških žegnanjih, kjer so se srečevali prebivalci iz več vasi, kar predstavlja tudi naš splet.

Read more: Primorski plesi

Prekmurski plesi

Prekmurski plesi se v osnovi ne razlikujejo od drugih slovenskih plesov. Tu jih le drugače imenujejo in na svoj način plešejo. Pač pa je Prekmurje ohranilo moški ples Tkalečka - pretikanje robca med nogami, ki drugod po Sloveniji ni znan. Ta nekdanji cehovski ples ima sedaj le še pretnostni značaj. Drmač, ki je izjema tudi v Prekmurju, pa so tja zanesli domačini, ki so kot sezonski delavci živeli v južnih krajih.

Prekmurski plesi se v osnovi ne razlikujejo od drugih slovenskih plesov. Tu jih le drugače imenujejo in na svoj način plešejo. Pač pa je Prekmurje ohranilo moški ples Tkalečka - pretikanje robca med nogami, ki drugod po Sloveniji ni znan. Ta nekdanji cehovski ples ima sedaj le še pretnostni značaj. Drmač, ki je izjema tudi v Prekmurju, pa so tja zanesli domačini, ki so kot sezonski delavci živeli v južnih krajih.

Poljanski plesi

Plesi Poljanske doline spadajo med najstarejše izročilo Bele krajine. Arhaičnost teh se plesov kaže v najpreprostejših plesnih korakih, ki jih navadno spremlja le pesem. Najbolj zanimiv je “Jel je trden ta vaš most”, sicer povsod znana otroška pesem, ki pa jo samo v Beli krajini plešejo odrasli. Izročilo pravi, da so ga plesali pred Auerspergovo graščino in da so se na mostu znašli nasproti gospoda in kmetje. Ob tej priložnosti je bilo kmetom edinokrat v letu dovoljeno odkrito povedati svoje mnenje o gospodi.

Mengeški plesi

Plese, ki so jih nekoč plesali v Mengšu, so poznali tudi drugod po Gorenjskem. Če ne enakih pa njihove inačice. Tako je za mengeško različico Mrzulina značilno, da ima samo deset taktov, medtem ko jih imajo vse druge dvanajst. Med štajeriši so koreografsko zelo zanimive fantovske figure. Zahtevajo namreč veliko moči, gibčnosti in poguma, zato so jih plesali vedno le najboljši plesalci. Šuštarski ples je delovni ples, ki posnema delo čevljarja. Poleg živahnega in nagajivega plesa Sedmorka, je zanimiv tudi Grabčev ples. Ta ples je sicer preprost, kaže pa, da so imeli ljudje okrog Mengša močan smisel za humor in situacijsko komiko.