Belokranjski plesi

Belokranjski plesi

Plesno izročilo Bele krajine je od vseh slovenskih pokrajin najbolj raznovrstno in se je tudi najdlje ohranilo.V belokranjskih plesih se staro izročilo meša z novim, parni plesi se izmenjujejo s kolom, ki je dediščina Uskokov, ki so se pred navali Turkov umaknili iz Hercegovine v Belo krajino, in ga drugod na Slovenskem ne poznajo. Ena od priložnosti za ples je bilo kresovanje, na katerem se je zbrala vsa vas in se veselila, dokler ni ogenj dogorel. Postavitev želi ustvariti del tega razpoloženja.

 

Aj zelena je vsa gora...

Ta postavitev združuje staro "črnomaljsko kolo" s pesmijo in plesom, ki je doma predvsem v vaseh ob Kolpi, a so se kasneje razširili po pretežnem delu Bele Krajine