Program skupine

Gorenjski plesi

TA POTRKANA

Ples je spremljal svatbo in razlIčna praznovanja. Ples je šegav, s številnimi potrki in hitrimi obrati. Plesalci ne poznajo visokih skokov in globokih klecev, radi pa imajo plese s potrkavanjem ali ploskanjem. Navadno plešejo po celih stopalih, vrtenice so zibajoče, s prožnimi koleni. V tem spletu se prepleta nekaj skupinskih plesov, kot so npr. koutre in žakle šivat ter plesna igra ples z metlo, ki so jo radi plesali na zabavah in praznovanjih.

 

 

 

PLES S POGAČO IN MAJOLKO

Osrednji prizor je ples s svatbeno pogačo, ki ga dekle odpleše, da bi bila letina čimbolj bogata. Plesni koraki so živahni, poudarjeni s številnimi potrki in urnimi obrati. V plesu Koutre šivat pa se v prehodu plesalcev pod dvignjenimi rokami soplesalcev razodeva magični pomen kot simbolično dejanje preporoditve. Plesni gibi so robustnejši in temperamentnejši kot pri drugih slovenskih plesih.

 

Belokranjski plesi

Belokranjski plesi

Plesno izročilo Bele krajine je od vseh slovenskih pokrajin najbolj raznovrstno in se je tudi najdlje ohranilo.V belokranjskih plesih se staro izročilo meša z novim, parni plesi se izmenjujejo s kolom, ki je dediščina Uskokov, ki so se pred navali Turkov umaknili iz Hercegovine v Belo krajino, in ga drugod na Slovenskem ne poznajo. Ena od priložnosti za ples je bilo kresovanje, na katerem se je zbrala vsa vas in se veselila, dokler ni ogenj dogorel. Postavitev želi ustvariti del tega razpoloženja.

 

Aj zelena je vsa gora...

Ta postavitev združuje staro "črnomaljsko kolo" s pesmijo in plesom, ki je doma predvsem v vaseh ob Kolpi, a so se kasneje razširili po pretežnem delu Bele Krajine

 

Štajerski plesi

Štajerci v Slovenskih goricah, na Dravskem in Ptujskem polju ter Halozah plešejo živo, se hitro vrte, znajo pa biti tudi dostojanstveni in polni lirike. Pesem je še vedno sestavni del njihovega življenja, zlasti v Halozah, kjer še danes zmorejo peti štiriglasno.